Leksikon radija i televizije

Natrag

Kasapović, Morana

novinarka i urednica (1970). Diplomirala na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, polaznica međunarodnih seminara UN-a, State Departmenta i BBC-ja, članica News Comittee EBU-a u dvama navratima. Počela na HTV-u 1993. u Mozaičnom programu, od 1994. u Redakciji vanjske politike. Uređivala i vodila vanjskopolitički magazin Internacional 2003–05, bila urednica Redakcije vanjske politike 2005–07. Tijekom 2013. urednica i voditeljica Dnevnika. Autorica nekoliko dokumentarnih filmova te vanjskopolitičkoga magazina Paralele, koji je uređivala i vodila 2008–15, potom urednica i voditeljica talk showa Uvijek kontra. Dobitnica nagrada HND-a za istraživačko novinarstvo 2003. te za TV novinarstvo 2009 (s G. Rotimom).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona