Leksikon radija i televizije

Natrag

kanal

1. komunikacijski kanal, medij koji se koristi za prijenos informacije od pošiljatelja do primatelja. U komunikacijskom sustavu dio koji povezuje izvor i odredište podataka. 2. radiofrekvencijski kanal, dio radijskoga spektra namijenjen jednoj emisiji, koji može biti definiran dvama elementima, centralnom frekvencijom i pridruženom širinom frekvencijskog pojasa. Radiokomunikacijski kanali, u koje se ubrajaju i radijski i TV kanal, dio su frekvencijskoga spektra kojemu su parametri određeni preporukama i normama međunarodnih organizacija i državnim propisima. Kad se isti radiofrekvencijski kanal rabi za dvije različite emisije na ortogonalnim polarizacijama, koristi se naziv ortogonalni kanal. 3. TV kanal, naziv za TV postaju ili program, tj. za radiodifuzijsku organizaciju koja taj program emitira.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona