Leksikon radija i televizije

Natrag

kadar

jedinica filmskog izlaganja, najmanji dio filma, serije ili emisije u kojem se bez ikakvih prekida prati prizorno zbivanje. Kadar je određen onim što se u njemu vidi (sadržaj kadra, prizor u vidnom polju), načinom na koji se to vidi, tzv. parametrima kadra (izrez, plan, rakurs, pokreti kamere), te svojim trajanjem. Neprekinuta snimka ostvarena uključenjem kamere i njezinim isključenjem naziva se snimateljski kadar, a montažerski kadar neprekinuta snimka koje su početak i kraj određeni montažnim zahvatom. Postupak kojim se određuje što će se i na koji način vidjeti u kadru naziva se kadriranje, a razdjeljivanje scene, odnosno prikaza prizora na uzastopne kadrove, raskadriranje. Scena u jednom kadru naziva se kadar-scena. Kadar-sekvenca, cijela sekvenca u jednom kadru, može se podudarati s jednom kadar-scenom, a može obuhvaćati i više scena povezanih složenim kretanjem motrišta s jedne prizorne situacije na drugu. Kadar-protukadar (također kadar akcije – kadar reakcije) tipičan je oblik relacijskoga raskadriranja; odnosi se na pokazivanje jednoga pola zbivanja u jednom kadru, tzv. kadru akcije, nakon čega se u sljedećem kadru pokaže drugi, posljedični pol zbivanja, tzv. kadar reakcije (uobičajeno montažno rješenje npr. za dijaloške scene u TV režiji). Orijentacijski (temeljni) kadar pokazuje ukupnu važnu situaciju u prizoru (npr. snimka studija u TV režiji).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona