Leksikon radija i televizije

Natrag

kabelska televizija

distribucija TV programa do pretplatničkih prijamnika preko kabelske mreže, prije izgrađene koaksijalnim kabelima, a danas uglavnom hibridne, izgrađene svjetlovodnim i koaksijalnim kabelima. Isprva je bila riječ o slaganju radiofrekvencijskih kanala u kabel i prijenosu analognih TV programa. Digitalizacijom i razvojem modernih tehnologija prijenosa omogućeno je da se kabelskom mrežom prenose iste usluge kao i preko IPTV mreže (IP televizija).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona