Leksikon radija i televizije

Natrag

Juhuhu

dječji portal HRT-a pokrenut u suradnji s UNICEF-om u veljači 2016; dostupan i kao aplikacija za pametne telefone. Namijenjen je djeci 3–11 godina, a sadržava TV i radijske emisije i serijale koji zabavljaju, poučavaju i potiču kreativnost te jednostavne didaktičke igre s junacima popularnih serijala HRT-a. Korisnicima je ponuđen i sadržaj prilagođen slijepim i slabovidnim osobama te serije prevedene na jezike nacionalnih manjina (romski). Prva je urednica J. Milošević.

 

Otvori JUHUHU portal

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona