Leksikon radija i televizije

Natrag

Jokić, Tihomir

pravnik (1946). Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 1983. zaposlen na RTZ-u kao direktor Muzičke proizvodnje, od 1990. pravni savjetnik, od 1992. pravni referent HRT-a. Potom pravni savjetnik u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskoga.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona