Leksikon radija i televizije

Natrag

Jenkins, Charles Francis

američki izumitelj (1867–1934). Od 1891. eksperimentirao s filmom i projektorom (1894. razvio Phantascope, kojega je kontinuirano pokretani film mogao snimati i reproducirati niz mirnih slika), 1923. radiovalovima slao slike američkog predsjednika W. Hardinga od Washingtona do Philadelphije, a 1925. javno prvi put u SAD-u prikazao mehaničku televiziju. Pritom je rabio rotirajući disk na rubu kojega su bile postavljene male leće. Njegova tvrtka Jenkins Television Corporation otvorila je 1928. prvu TV postaju u SAD-u (W3XK).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona