Leksikon radija i televizije

Natrag

Jemeršić, Josip

ton-majstor (1942). Na RZ-u 1961–93. Suautor nekoliko dokumentarnih radiodrama. Tonski realizirao više od 250 radiodrama za Dramski program, od kojih je nekoliko predstavljalo Jugoslaviju na svjetskim natjecanjima. Pet je godina kao ton-majstor bio suautor emisije Taxi za Babilon, prve emisije emitirane uživo i stereo. Tonski realizirao brojne izravne prijenose političkih, zabavnih, glazbenih i sportskih emisija te koncerata. Na RTV festivalu u Ohridu dobio prvu nagradu za ton za dječju radiodramu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona