Leksikon radija i televizije

Natrag

Jeličić, Tomislav

inženjer i TV djelatnik (1933). Diplomirao na Elektrotehničkom i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na RTZ-u od 1957. do umirovljenja 1993. Isprva elektrotehnički inženjer u odjelu Odašiljača i veza, a zatim njegov prvi direktor 1968–74. te pomoćnik direktora odjela za eksploataciju objekata. V. d. generalnoga direktora HRT-a 1990, zamjenik te pomoćnik direktora HRT-a 1991–92. Pod njegovim vodstvom Odašiljači i veze izgradili su mrežu za odašiljanje drugog TV programa te II. programa HR-a. Tad je započela intenzivna izgradnja TV pretvarača – odašiljača malih snaga koji su pokrivali područja gdje nije bio moguć prijam s odašiljača velikih snaga. Pod njegovim vodstvom završena je gradnja TV/UKV odašiljača velikih snaga. Znatno je pridonio ustroju HRT-a nakon prvih slobodnih izbora.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona