Leksikon radija i televizije

Natrag

javnost

1. društveni činitelj, sudionik ili subjekt; skup pojedinaca ili interesnih grupa koji su usmjereni na pitanja od općeg interesa; u tom smislu, ima snažan utjecaj u institucijama demokratskoga društva i demokratske politike. 2. javna sfera, prostor društvenoga života između države i civilnog društva, način društvenoga povezivanja kroz javno izražavanje i izlaganje različitih ideja o društveno važnim temama; komunikacija među pojedincima i skupinama u traženju zajedničkog stajališta o općevažnim pitanjima; metoda formiranja stajališta, nazora ili htijenja koje postupno prihvaćaju mnogi članovi društva (javno mnijenje).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona