Leksikon radija i televizije

Natrag

izvor informacija

institucija, organizacija, skupina ili pojedinac koji imaju javno ovlaštenje i zakonsku dužnost dati službene podatke o nekom događaju. U iznenadnim situacijama (nesreće, demonstracije i sl.) dok se ne organizira službeno informiranje kao izvor informacija mogu poslužiti očevidci događaja. Otvorenost izvora informacija karakteristična je za demokratska društva. Za razliku od autokratskih, totalitarnih i diktatorskih režima, gdje vlasti sprječavaju informacije ovisno o političkim potrebama, demokratski sustavi jamče slobodni protok informacija i organiziraju posebne institucije koje su dužne davati potpune i pravodobne informacije o radu državnih i javnih ustanova te o zbivanjima važnim za javnost. Pravo građana na informaciju jedno je od temeljnih vrijednosti demokracije, isto kao i dužnost državnih i svih drugih službi staviti sve bitne informacije (osim onih koje su zakonom zapriječene, kao moguće vojne ili poslovne tajne) na uvid javnosti. Izvor informacije prvi je važni korak u procesu javnog komuniciranja. Novinari i mediji uživaju pravo na informaciju, ali i odgovornost da dobivene informacije oblikuju na objektivan i nepristran način. U pravilu novinari objavljuju identitet izvora informacija ako je to važno za njihovu vjerodostojnost, a ukoliko izvor skriva identitet, u tekstu treba objasniti razloge. Informacije s kojima raspolažu, posebno ako su složene i bitne, mediji trebaju provjeravati iz dvaju ili više izvora.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona