Leksikon radija i televizije

Natrag

izobličenje signala

degradacija parametara izvornog signala prilikom njegova prolaska kroz analogni nelinearni sustav ili medij. U RTV difuziji izobličenja se mogu podijeliti na linearna i nelinearna. Linearna se očituju kao smanjenje amplitude cjelokupnoga signala ili pojava faznoga pomaka između izvornog i obrađenog signala. Nelinearna nastaju generiranjem novih harmoničnih komponenata u spektru signala, stoga predstavljaju daleko veći problem od linearnih. Nelinearna izobličenja u tonskom signalu percipiraju se kao neugodan izobličeni zvuk s prizvukom spektra neprirodnih frekvencija. U videosignalu ta izobličenja uočavaju se kao poremećaj kontrasta i rezolucije u slici.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona