Leksikon radija i televizije

Natrag

Ivanković, Hrvoje

dramaturg, teatrolog i publicist (1965). Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dramaturg u dubrovačkom Kazalištu Marina Držića 1988–94, dugogodišnji kazališni kritičar Slobodne Dalmacije i Jutarnjega lista, selektor nekoliko kazališnih festivala, autor ili priređivač niza kazališnih monografija (Joško Juvančić Jupa, Kazališno doba Pere Kvrgića, Marin Carić) te suurednik Zagrebačkoga leksikona. Član uredništva časopisa Kolo 1996–2008. Na HR-u surađuje od 1994; od 1996. šef literarno-dramske redakcije u Dramskom programu, a od 2013. urednik u Odjelu Drama HRT-a. Urednik radijskih emisija Radio-igra, Portret umjetnika u drami, Iz arhive dramskog programa HR-a, Jednočinka – mali kazališni razgovori. Autor nekoliko radijskih dokumentarnih emisija (Ovo je ratni dnevnik. Izvještava Pavo Urban, uvršten među tri najbolja na Prix Italia 2012). Dobitnik nagrada Prix Marulić 2001 (za adaptaciju legende Lopudska sirotica) i Prix Italia 2002 (kao urednik radiodrame F. Šovagovića Cigla).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona