Leksikon radija i televizije

Natrag

IT ton

(žarg., od engl. international soundtrack), oznaka za ton koji se koristi u izravnim prijenosima i međunarodnoj razmjeni vijesti, priloga, dokumentarnih filmova i emisija. Sadržava ambijentalni zvuk, atmosferu, šumove (npr. šum vjetra), odnosno sve zvukove koji su snimljeni na mjestu događaja i čuju se “ispod” novinara koji komentara uživo ili “ispod” offa, snimljenoga komentara novinara. Koristi se i kao jedini zvuk u prilogu na mjestima gdje se njime pojačava dojam slike ili prethodnoga teksta novinara.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona