Leksikon radija i televizije

Natrag

istraživačko novinarstvo

vrsta novinarstva u kojoj se, osim odgovora na sva pitanja koja čine vijest, dublje istražuje neka tema te činjenice koje nisu bile poznate. Karakteristike istraživačke novinarske priče: a) priču je istražio reporter i eventualno njegov tim istraživača, a ne neka agencija, b) sadržava informaciju koja ne bi bila objelodanjena da nije bilo novinara, c) od javnoga je interesa. Istraživački novinar obično je iskusni novinar koji poznaje metode i način na koji se dolazi do podataka, ima mrežu kontakata koji mu mogu poslužiti kao izvori informacija te npr. poznaje funkcioniranje vlasti te može zaključiti kad se nešto radi protivno zakonu. U većim redakcijama postoje istraživački timovi, koje čine suradnici istraživači ili novinari istraživači, a njima koordinira jedan novinar.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona