Leksikon radija i televizije

Natrag

ispravak

zakonsko pravo građana i ustanova da javnim objavljivanjem svojih mišljenja (demanti) isprave netočnosti koje su objavljene u nekom sredstvu javnoga priopćavanja. To je pravo da se neki događaj, postupak ili aktivnost prikažu u drukčijem svjetlu nego što su prethodno prikazani. Ukoliko oštećena strana ne postigne sporazum s uredništvom o objavljivanju ispravka, pravo na ispravak ostvaruje se preko suda. Svaka zemlja svojim zakonima i propisima određuje uvjete i postupak za ostvarenje prava na ispravak. U Hrvatskoj je ono određeno Zakonom o medijima, odnosno Pravilima za ostvarivanje prava na ispravak u programima pružatelja audio i audiovizualnih medijskih usluga.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona