Leksikon radija i televizije

Natrag

Intervizija

međunarodna organizacija za razmjenu TV programa između televizija europskih socijalističkih država, članica Varšavskog pakta te Finske (poslije su pristupili Kuba i Vijetnam), osnovana 1960. sa sjedištem u Budimpešti. Bila je članica Međunarodne organizacije za radio i televiziju (OIRT), osnovane 1950. sa sjedištem u Pragu. Svakodnevno su među njezinim članicama, ali i članicama Eurovizije, razmjenjivale vijesti i drugi programi. Nakon raspada SSSR-a i Varšavskoga pakta 1991. prestala je postojati.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona