Leksikon radija i televizije

Natrag

Internacional

vanjskopolitički magazin, emitiran na HTV-u 2002–05. Tematski fokusiran na međunarodne odnose i društveno-ekonomske prilike u Europi, s analitičkim prilozima snimljenima na licu mjesta ili proizvedenima obradbom materijala u redakciji. Prva urednica bila je J. Paro, potom T. Perišin. Emisiju su profilirali urednici-voditelji M. Kasapović, G. Rotim i M. Tomas. Za prilog o otvaranju dosjea agenata Stasija u Njemačkoj M. Kasapović dobila je 2004. nagradu HND-a Marija Jurić Zagorka za istraživačko TV novinarstvo. Realizatori emisije bili su S. Arsenić i M. Šimunov.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona