Leksikon radija i televizije

Natrag

interferencija

prisutnost signala iz vanjskog izvora koji utječu na željeni signal. Dopuštena interferencija jest ona interferencija razina koje je ispod propisane međunarodnim mjerilima i preporukama Prihvaćena interferencija viša je po razini od dopuštene interferencije. Utvrđuje se međudržavnim, najčešće bilateralnim sporazumima regulatornih tijela. Štetna interferencija jest ona koja ugrožava funkcioniranje radiokomunikacijskoga sustava ili ga ozbiljno degradira, smeta, opetovano prekida. Signal-interferencija (odnos C/I, od engl. Carrier to Interference) odnos je koji predstavlja snagu željenoga signala prema ukupnoj snazi ometajućih izvora; općenito se izražava u decibelima. Minimalni dopušteni odnos signal-interferencija potreban za postizanje željene kvalitete signala naziva se zaštitnim odnosom, a može se odnositi na različite vrste signala – video, zvuk, radiofrekvencijski signal i dr. Kod radiofrekvencija taj odnos bitno označuje kvalitetu prijma.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona