Leksikon radija i televizije

Natrag

informativne vrijednosti

vrijednosti vijesti (engl. news values), profesionalni kriteriji selekcije vijesti, urednički kriteriji pri odlučivanju koju će vijest objaviti. Teorije o kriterijima selekcije vijesti nastoje objasniti manje ili više intuitivne pretpostavke novinara. Galtung i Ruge još su 1965. ustvrdili čimbenike koji utječu na odabir vijesti. Što je tih čimbenika više, veća je vjerojatnost da će vijest biti objavljena. Tako su definirali 12 čimbenika koji utječu na odabir vijesti: 1. vrijeme događaja, 2. utjecaj (prag veličine), 3. jasnoća i nedvosmislenost, 4. važnost koju povezuju s kulturološkom blizinom, 5. suzvučje (odgovara li događaj očekivanjima), 6. neočekivanost, nepredvidivost, 7. kontinuitet izvještavanja, 8. kompozicija novine ili struktura emisije, 9. povezanost s elitnim nacijama, 10. povezanost s elitnim osobama, 11. povezanost s konkretnim osobama (personalizacija), 12. negativnost (veća je vjerojatnost da će se odabrati loša vijest). Razvoj tehnologije i promjene u društvu nameću potrebu neprekidnoga preispitivanja informativnih vrijednosti. TV vijesti, zbog slike kao jednog od bitnih elemenata pri odabiru vijesti, imaju specifične kriterije selekcije. U istraživanju TV vijesti T. Perišin redefinirala je skupinu informativnih vrijednosti te istaknula sljedeće čimbenike: 1. važnost (javni interes), 2. utjecaj i veličinu događaja 3. blizini i osobnu uključenost, 4. napetost (vijest s neizvjesnim ishodom), 5. sukob/kontroverznost 6. personalizaciju, 7. prominenciju (poznate osobe), 8. neobičnost 9. novost (pravodobnost), 10. vizualnost (atraktivnost slike), 11. novinara kao donositelja priče. Što je više informativnih čimbenika obuhvaćeno u novinarskom izvještaju ili TV prilogu, to je jača njegova informativna vrijednost.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona