Leksikon radija i televizije

Natrag

informacija

skup podataka o nekom događaju, pojavi, instituciji ili osobi koji se oblikuje za potrebe informiranja javnosti. U novinarstvu je informacija najvažniji dio sadržaja; mora biti točna, pouzdana, cjelovita, objektivna i provjerena (za razliku od komentara koji može izražavati osobne stavove autora). Postupak predstavljanja informacije pretpostavlja skupljanja podataka, njihovu obradbu i oblikovanje u formu teksta, tona i slike, kako bi javnost stekla što potpuniji uvid u zbivanja na koja se informacija odnosi. Oblik informacije prilagođen je mediju preko kojega se prenosi.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona