Leksikon radija i televizije

Natrag

impedancija

u elektrotehnici, električna veličina koja se definira kao ukupna vrijednost otpora u izmjeničnom strujnom krugu s reaktivnim elementima (kondenzatori, zavojnice). Od iznimnog je značenja pri međusobnom povezivanju tonskih i videouređaja, a naročito visokofrekvencijskih i odašiljačkih sustava. Ukoliko izlazna i ulazna impedancija dvaju uređaja koji se povezuju nije usklađena, doći će do gubitka u signalu, a kod visokofrekvencijskih i odašiljačkih uređaja gubitci će se očitovati kao refleksija signala, odnosno elektromagnetskih valova.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona