Leksikon radija i televizije

Natrag

ikonoskop

prva elektronska cijev za bilježenje TV slike (pretvorbu pomične optičke slike iz svjetlosnoga u elektronički oblik); patentirao ju je V. Zworykin 1923. u laboratoriju u Pittsburgu. Javno predstavljen 1924. u Pittsburghu. Godinu dana poslije Zworykin je zatražio patent za elektronički TV prijamnik nazvan kineskop. Dovršeni ikonoskop, odnosno prvu TV kameru u današnjem smislu riječi, koja je elektronički analizirala sliku, predstavio je 1935. Ubrzo su ga zamijenile savršenije cijevi za snimanje (vidikon, ortikon te poluvodički slikovni senzori), ali uz kineskop predstavlja temelj moderne televizije.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona