Leksikon radija i televizije

Natrag

IFJ

(akr. od engl. The International Federation of Journalists – Međunarodna novinarska federacija), najveća svjetska organizacija novinara, sa sjedištem u Bruxellesu. Osnovana je 1926. u Parizu, obnovljena 1946, a u sadašnjem obliku djeluje od 1952. Ima oko 600 000 članova u 139 zemalja. Tijela su organizacije Kongres i Izvršni odbor, koji se sastaju svake tri godine. Brani novinarske slobode preko neovisnih sindikata novinara, ne zastupa politička stajališta, promovira ljudska prava, demokraciju i pluralizam, bori se protiv zlouporabe medija u propagandne svrhe. Zastupa novinare pred Ujedinjenim narodima i u međunarodnom sindikalnom pokretu. Pruža potporu novinarima i sindikatima koji se bore za profesionalna prava, pa je u tu svrhu osnovao fond za pomoć novinarima (International Safety Fund). HND je punopravni član IFJ-a od rujna 1999.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona