Leksikon radija i televizije

Pronađeno je 87 rezultata

Idemo na put s Goranom Milićem

ciklus TV putopisa Gorana Milića, prikazivan na HTV-u 2003–10. U sto 45-minutnih emisija u gotovo reality maniri autor putuje po svijetu (Zapad, Sjever, Sjeverna ...

IFJ

(akr. od engl. The International Federation of Journalists – Međunarodna novinarska federacija), najveća svjetska organizacija novinara, sa sjedištem u Bruxellesu. Osnovana je 1926. u Parizu, obnovljena ...

Igračka

serija radijskih emisija urednika i voditelja Voje Šiljka, pokrenuta 1987. Godinu dana slušatelji su tijekom emisije sastavljali radiokomediju, a najbolje prijedloge odabirali su gosti u ...

igrana televizijska serija

televizijsko djelo koje u više povezanih epizoda prikazuje fikcijske događaje povezane jedinstvenom pričom ili istim likovima i općom temom. Proizvodi se u unaprijed određenom ili ...

igrani film

filmski rod koji narativno predočuje fikcijske svjetove i zbivanja, odnosno svaki film u središtu kojega je više ili manje razrađena priča koja se ostvaruje naracijom ...

ikonoskop

prva elektronska cijev za bilježenje TV slike (pretvorbu pomične optičke slike iz svjetlosnoga u elektronički oblik); patentirao ju je V. Zworykin 1923. u laboratoriju u ...

Ilinčić, Dražen

novinar i filmski kritičar (1962). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za studija počeo raditi u kulturnoj rubrici Večernjeg lista, gdje i ostao nakon završetka ...

Imam bebu koja govori

dokumentarna radijska emisija Zvonimira Bajsića i Maksima Jurjevića, emitirana na RZ-u 1981. O djeci s oštećenjima sluha i govora te o procesu njihove rehabilitacije po ...

impedancija

u elektrotehnici, električna veličina koja se definira kao ukupna vrijednost otpora u izmjeničnom strujnom krugu s reaktivnim elementima (kondenzatori, zavojnice). Od iznimnog je značenja pri ...

impostacija glasa

(tal. impostare – namjestiti, postaviti), način stvaranja tona s pomoću posebnoga namještanja grlene i usne šupljine radi što bolje rezonancije. Osposobljavanje organa (glasa) za proizvodnju tonova ...

indoktrinacija

prisilno, sustavno i svrhovito nametanje neke ideologije ili doktrine, odnosno sustavno usađivanje jednostranih vrijednosnih stajališta. Motivirana je političkim, vjerskim i ideološkim razlozima, služi podređivanju ljudi ...

informacija

skup podataka o nekom događaju, pojavi, instituciji ili osobi koji se oblikuje za potrebe informiranja javnosti. U novinarstvu je informacija najvažniji dio sadržaja; mora biti ...

informativne vrijednosti

vrijednosti vijesti (engl. news values), profesionalni kriteriji selekcije vijesti, urednički kriteriji pri odlučivanju koju će vijest objaviti. Teorije o kriterijima selekcije vijesti nastoje objasniti manje ...

informativni program HTV-a

informativne dnevne i tjedne emisije te drugi programski sadržaji, kao što su izravni prijenosi, emisije o posebnim događajima ili godišnje analize. Pripremaju ga i realiziraju ...

informativni program Nove TV

S radom je započeo 2003. dnevnom središnjom informativnom emisijom 24 sata. Danas ga čine Vijesti Nove TV (u 14:00 i 17:00), Dnevnik Nove ...

infotainment

(engl.), informativna emisija koja sadržava veći broj zabavnih, tj. ležernih elemenata; također zabavni program (tj. program o događajima u industriji zabave) u formi informativne emisije ...

IN magazin

dnevni lifestyle magazin Nove TV, prikazuje se od 2009. Bavi se širokim rasponom tema u nizu rubrika (Jadrankine kućne čarolije, Petkom s Petkom), donosi ...

interaktivna grafika

računalni sustavi za obradbu podataka i renderiranje grafičkih sadržaja te kontrolu studijske i mrežne tehnike. Sustavi integriraju audiovizualne sadržaje u realnom vremenu uz kontrolu studijske ...

interaktivna televizija

skupni naziv za načine ostvarenja interakcije između gledatelja i upravo emitiranoga TV programskog sadržaja. Da bi televizija bila interaktivna, gledatelj mora imati mogućnost utjecaja na ...

interferencija

prisutnost signala iz vanjskog izvora koji utječu na željeni signal. Dopuštena interferencija jest ona interferencija razina koje je ispod propisane međunarodnim mjerilima i preporukama Prihvaćena ...

Interfilm

filmska i TV produkcijska tvrtka sa sjedištem u Zagrebu; osnivač i direktor I. Maloča. Za HRT je producirala prvi hrvatski sitcom Bitange i princeze, humorističnu ...

Inter mirifica

(lat. između divnih), dekret II. vatikanskog koncila o sredstvima društvene komunikacije, proglašen 1963. Naglašava pravo na informaciju pojedinca i društva u cjelini, ali i upozorava ...

Internacional

vanjskopolitički magazin, emitiran na HTV-u 2002–05. Tematski fokusiran na međunarodne odnose i društveno-ekonomske prilike u Europi, s analitičkim prilozima snimljenima na licu mjesta ili ...

interna informacija

podatak, izvješće, analiza i tumačenje pojedinih institucija koji nisu za javno objavljivanje. Može biti namijenjena i novinarima, ponajprije akreditiranima kod državnih i predstavničkih tijela, i ...

internet

javna globalna komunikacijska mreža koja povezuje brojne računalne mreže i korisnike. Posebni računalni programi (pretraživači) omogućuju brzo i jednostavno pretraživanje sadržaja na internetu. Mrežna usluga ...

internetski radio

(e-radio, web-radio), način objavljivanja audiozapisa (glazbenih i govornih) ili radijskoga programa preko interneta. Riječ je uglavnom o audiosadržaju, koji stilom emitiranja podsjeća na FM radioprograme ...

Interpreti i njihova ostvarenja

ciklus radijskih glazbeno-govornih emisija RZ-a koji je omogućio bolje upoznavanje slušatelja s reproduktivnim umjetnicima iz Hrvatske i vrhunskim svjetskim umjetnicima. Autor i urednik emisije B ...

Intervizija

međunarodna organizacija za razmjenu TV programa između televizija europskih socijalističkih država, članica Varšavskog pakta te Finske (poslije su pristupili Kuba i Vijetnam), osnovana 1960. sa ...

intervju

novinarska forma u kojoj novinar vodi razgovor s osobom koja po svom stručnom i javnom položaju može pridonijeti boljem razumijevanju, saznavanju, proširenju znanja i temeljitijem ...

IP televizija

(skr. IPTV), distribucija multimedijskih sadržaja (TV programa, videa, audija, teksta, slike, podataka) preko zatvorene mreže koja podržava IP protokol uz osiguranu potrebnu razinu kvalitete usluge ...

Iričanin, Dario

dizajner (1972). Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Na HRT-u od 1999. kao montažer, kamerman, dizajner i scenograf. Rukovoditelj SO Dizajn servis 2008–10, rukovoditelj ...

Isaacs, Jeremy

britanski TV producent i javni djelatnik (1932). Od 1958. TV producent, 1974–78. programski direktor Thames Televisiona. Prvi direktor četvrte nacionalne britanske TV mreže Channel ...

Ispod crte

igrana TV serija, prikazana na HTV-u u tri epizode 2004, proizvedena istodobno s dugometražnim igranim filmom. Obiteljska melodrama o mladom junaku koji zbog svakidašnjih sukoba ...

ispravak

zakonsko pravo građana i ustanova da javnim objavljivanjem svojih mišljenja (demanti) isprave netočnosti koje su objavljene u nekom sredstvu javnoga priopćavanja. To je pravo da ...

istinitost

profesionalni novinarski postulat: vijest je ili istinita ili nije vijest. Elementarni preduvjet istinitosti jest savjesno provjeravanje činjenica te odanost točnosti i istini. Pretpostavlja ispravnu, uravnoteženu ...

Istraga

kriminalistički tjedni magazin Nove TV, emitirao se 2005–09; pokretač i urednik A. Rora, voditelj R. Valdec. U svakoj od 150 emisija trećina je bila ...

istraživačko novinarstvo

vrsta novinarstva u kojoj se, osim odgovora na sva pitanja koja čine vijest, dublje istražuje neka tema te činjenice koje nisu bile poznate. Karakteristike istraživačke ...

Ištvančić, Branko

redatelj (1967). Diplomirao na ADU-u u Zagrebu. Snimio je preko 50 dokumentarnih filmova. Njegov film u produkciji HRT-a Plašitelj kormorana (1998) kritika je uvrstila u ...

IT ton

(žarg., od engl. international soundtrack), oznaka za ton koji se koristi u izravnim prijenosima i međunarodnoj razmjeni vijesti, priloga, dokumentarnih filmova i emisija. Sadržava ambijentalni ...

ITU

(akr. od engl. International Telecommunication Union – Međunarodna telekomunikacijska unija), specijalizirana agencija UN-a za informacijske i komunikacijske tehnologije (engl. ICT). Osnovana je na IV. međunarodnoj konferenciji ...

ITV

(akr. od engl. Independent Television – Nezavisna televizija), britanska komercijalna TV mreža; prva privatna TV u Europi, s emitiranjem je počela 1955. Iako joj je od ...

Ivan, Ivan

scenograf (1954). Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Radio je mnoge scenografije za televiziju (Zdravo mladi, Nedjeljno popodne, Svjetla pozornice, Crno-bijelo u boji, Osnivači ...

Ivanac, Ivica

književnik i urednik (1936–1988). Na TVZ-u 1959–65. dramaturg, adaptator i urednik u Dramskoj redakciji, 1975–88. dramaturg II. programa, urednik Programa za djecu ...

Ivančević, Aleksandar

novinar i urednik (1943–2014). Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu, magistrirao na Institutu za društvene znanosti u Haagu. Od 1962. vanjski suradnik RZ-a. Od ...

Ivančević, Radovan

povjesničar umjetnosti, redatelj i scenarist (1931– 2004). Diplomirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i bio zaposlen od 1956; od 1979. redoviti ...

Ivančić, Ivana

novinarka i urednica (1970). Od 1992. do 1997. suradnica tjednika Globus te novinarka i voditeljica na OTV-u, 1997. prelazi na HRT kao novinarka i voditeljica ...

Ivančić, Ivica

pijanist i glazbeni urednik (1934–1994). Diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Na RZ-u od 1959. do umirovljenja 1984, isprva kao urednik komorne glazbe, zatim ...

Ivančin, Sanja

producentica (1962). Diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Na TVZ-u od 1978, isprva poslovna tajnica i pomoćnica organizatora, od 1989. producentica, a zatim i odgovorna ...

Ivanda, Branko

filmski i TV redatelj i scenarist (1941). Diplomirao na ADU-u u Zagrebu, gdje je od 1980. docent, a od 1985. redoviti profesor filmske i TV ...

Ivanišević, Latica

kostimografkinja i scenografkinja (1943). Više od 35 godina surađivala u Dramskom, Obrazovnom, Dječjem i Zabavno-glazbenom programu TVZ-a/HTV-a. Suradnica deset godina u emisijama Ekran bez ...

Ivanković, Hrvoje

dramaturg, teatrolog i publicist (1965). Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dramaturg u dubrovačkom Kazalištu Marina Držića 1988–94, dugogodišnji kazališni kritičar Slobodne Dalmacije ...

Ivanković, Vjera

kostimografkinja (1940). Završila školovanje u Centro sperimentale di cinematografia u Rimu. Na RTZ-u zaposlena 1961–91, potom vanjska suradnica. Kostimografkinja u preko 120 TV drama ...

Ivanković, Ante

novinar i urednik (1939). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Nastavnik na gimnaziji u Tomislavgradu, potom šest godina na RTV Sarajevo, a od 1976. do ...

Ivanković, Nenad

novinar i publicist (1948). Diplomirao na Filozofskom fakultetu, magistrirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Dugogodišnji komentator i urednik u dnevnom listu Vjesnik te u ...

Ivanjek, Željko

književnik i novinar (1954). Surađivao je na HR-u, bio u uredništvu kulturnih rubrika u tisku za mladež, pisao tekstove iz područja umjetnosti. Redatelj, scenarist i ...

Ivo Pogorelić – 5 godina poslije

dokumentarna emisija prikazana na TVZ-u 1985. Prikazuje početke karijere pijanista I. Pogorelića i svjetsku slavu koju je postigao samo pet godina nakon što je izbačen ...

Ivošević, Borka

spikerica i voditeljica (1942). Četiri desetljeća spikerica u Informativnom programu. Vodila emisije Pod starim i novim krovovima (urednik D. Britvić) i Vikend program subotom. Na ...

Ivošević, Đuro

inženjer (1944). Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Od 1989. do umirovljenja 2009. zaposlen na HR-u, gdje je radio na poslovima informatizacije i digitalizacije procesa ...

Izaberi zdravlje

radijska tjedna emisija, emitirati se počela u proljeće 2002. istodobno na svim programima HR-a (I. i II. program, Radio Sljeme, Split, Rijeka, Knin, Osijek, Zadar ...

izblendavanje (žarg.; od njem. Abblende) → fade out

Izbori ‘90

projekt prezentacije izborne kampanje i prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj, na temelju kojega je na TVZ-u od 24. II. do 15. V. 1990. realizirano 1050 ...

izjava

novinarska forma kojom se prenosi očitovanje neke osobe (političari, javne osobe, svjedoci događaja, stručnjaci), institucije ili skupine o pitanjima javnoga interesa. U radijskom i TV ...

Izlet u obično

emisija II. programa RZ-a, emitirana 1963–70. Osmislio ju je i prvi uređivao R. Tomović, poslije su urednici bili B. Vondraček i A. Uvodić. Pojedinačna ...

izobličenje signala

degradacija parametara izvornog signala prilikom njegova prolaska kroz analogni nelinearni sustav ili medij. U RTV difuziji izobličenja se mogu podijeliti na linearna i nelinearna. Linearna ...

izravni zvuk

zvučna zraka koja pravocrtno povezuje izvor zvuka i primatelja, za razliku od reflektiranih (odraženih) zvučnih zraka, koje u zatvorenoj prostoriji tvore odječno zvučno polje. Izravni ...

Iz svakog džepa ponešto

mozaična emisija RZ-a, emitirana 1951–84. Inaugurirala je novi pristup radiju; feljtonistički, slikovitiji, ležerniji i osobniji stil privukao je publiku, pa su emisije imale i ...

izvanredna vijest

(engl. breaking news), vijest koja se zbog iznimne važnosti objavljuje unutar redovitoga programa, neovisno o njegovu rasporedu. Razlog njezina objavljivanja može biti prirodna katastrofa, nesreća ...

izvjestitelj

novinar koji izvještava s mjesta događaja ili iz institucija u kojima je akreditiran (sportski, sudski, saborski, ratni i sl.). Razlikuju se stalni i specijalni izvjestitelji ...

izvještaj

novinarska vrsta kojom se pojedini elementi vijesti nadopunjuju s više podataka o tome kako i zašto se nešto zbilo ili dodatnim informacijama o sudionicima događaja ...

izvođač scene

osoba u sektoru scenografije koja se u dogovoru sa scenografom brine o razradbi, izradbi te montaži scenografije za potrebe snimanja filma ili TV emisije. Poznati ...

izvor informacija

institucija, organizacija, skupina ili pojedinac koji imaju javno ovlaštenje i zakonsku dužnost dati službene podatke o nekom događaju. U iznenadnim situacijama (nesreće, demonstracije i sl ...

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona