Leksikon radija i televizije

Natrag

humoristične emisije RZ-a

Uz Vedro veče, koje se počelo emitirati 1946, uvođene su i nove humoristične radijske emisije. Od 1956. utorkom na II. programu RZ-a emitirala se Porodica Veselić, za koju su tekstove pisali Lj. Pavić, F. Adum, N. Eržišnik, I. Arhanić, R. Vince i glumac V. Bek. Za satiričnu emisiju Sastanak u kući broj 7 urednika B. Hribara prvi je tekst napisao F. Hadžić. Nekoliko novih emisija uveo je urednik humoristične redakcije I. Gavrilović: nedjeljom Veselu reviju i Radio express, srijedom na II. programu Portrete naših humorista i Humorističku inspekciju. U svim je emisijama stvoren niz upečatljivih likova: Hari Lajm, Treći Čovjek, Grga, Moca Bingulov, Rudi Ruksak – turist, Šjor Marinko (u Veseloj reviji i Radio expressu), Dida i Baka, susjedi Cimbula i Cinober, penzioner Kezele, dječak Miško i kućna pomoćnica Marica Hrdalo (u emisiji Porodica Veselić) te Pliocen u emisiji Humoristička inspekcija. Tradicija humora i satire na HR-u nastavljena je emisijom Panoptikum u produkciji Dramskoga programa te dramatizacijom djela komedije i satire domaćih i stranih autora.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona