Leksikon radija i televizije

Natrag

Human Rights Watch

(engl., akr. HRW), neovisna međunarodna organizacija koja se zalaže za zaštitu ljudskih prava, sa sjedištem u New Yorku. Osnovan je 1978. pod nazivom Helsinki Watch, a 1988. ujedinio se s drugim sličnim organizacijama u Human Rights Watch. Isprva nadzirao pridržavanje akata iz Helsinške deklaracije (Helsinški dogovor; 1975) te podupirao organizacije za zaštitu ljudskih prava u Sovjetskom Savezu i istočnoj Europi, pomogavši u demokratizaciji toga dijela svijeta i padu željezne zavjese. Danas se, osim promicanja ljudskih prava u cijelom svijetu, bavi i zaštitom prava žena, djece, izbjeglica, migranata, nasiljem u obitelji, krijumčarenjem, silovanjem žena i iskorištavanjem djece u ratnim sukobima. Pronašao je nove načine nadzora kršenja ljudskih prava u zatvorenim društvima kao što su Saudijska Arabija i Sjeverna Koreja.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona