Leksikon radija i televizije

Natrag

Hrvatsko novinarsko društvo

(akr. HND; prije Društvo novinara Hrvatske), udruga profesionalnih novinara, utemeljena 1910. u Zagrebu. Prvi predsjednik bio je M. Grlović. Osnivanjem jugoslavenske države 1918. preoblikovano je u zagrebačku sekciju Jugoslavenskoga novinarskog udruženja; 1940. formirano je Novinarsko društvo Banovine Hrvatske, s predsjednikom B. Sokolićem. Za Nezavisne Države Hrvatske 1941–45. društvu je vraćeno izvorno ime. Tijekom II. svjetskog rata u Hrvatskoj je djelovao razvijeni antifašistički tisak (među najorganiziranijim u Europi), s poznatim novinarima, koji su pri samom kraju rata, 6. V 1945, u Splitu osnovali Društvo novinara Hrvatske. Prvi predsjednik bio je N. Rubčić, a počasni predsjednik Š. Balen. Djelujući do 1990. u jednostranačkom autoritarnom sustavu, mnogi su članovi društva i u takvim uvjetima nastojali razvijati i afirmirati medijske slobode i novinarski talent. Nakon uspostave višestranačja i demokratske države 1991. društvu se vraća izvorni naziv. Na čelu su mu predsjednik i Izvršni odbor, koje bira skupština na mandat od četiri godine, te Središnji odbor kao najviši organ između dviju godišnjih skupština. Rad Društva odvija se na temeljima Statuta i Kodeksa časti hrvatskih novinara, a o poštovanju profesionalnih i etičkih obveza brine se Novinarsko vijeće časti. Društvo dodjeljuje godišnje nagrade (nagrade Hrvatskoga novinarskog društva) u različitim kategorijama, u pisanim i u elektroničkim medijima, te nagradu za životno djelo Otokar Keršovani. Od 1992. pripada Međunarodnoj federaciji novinara. Društvo se posebno zauzima za slobodu i neovisnost medija te zaštitu profesionalnih interesa novinara, a sudjeluje u izradbi odgovarajućih zakona koji reguliraju položaj medija u društvu. Članstvo je dragovoljno, a početkom 2016. ima 2462 člana.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona