Leksikon radija i televizije

Natrag

Hrvatski novinari i publicisti

(akr. HNiP), novinarska udruga, osnovana 2015; promatra i komentira informativnu kvalitetu medija u Hrvatskoj, zalaže se za stručno i neideologizirano novinarstvo, štiti novinare od političkih i komercijalnih pritisaka, dodjeljuje stipendiju Ivo Lončar mladom novinaru i dr. Okuplja stotinjak novinara i publicista, dobrim dijelom s HRT-a, odakle je i najveći broj osnivača udruge. Prvi predsjednik S. Kovačić, od 2016. predsjednica je K. Kušec, a tajnik H. Juvančić.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona