Leksikon radija i televizije

Natrag

HRT centar Rijeka

organizacijski dio RJ HRT centri, PJ Produkcija HRT-a. Restrukturiranjem HRT-a 2013. HTV studio Rijeka i Radio Rijeka organizirani su kao jedna cjelina – HRT centar Rijeka; rukovoditelj V. Rončević do umirovljenja 2015, potom v. d. rukovoditelja E. Kišić. U lipnju 2014. u cijelosti je digitalizirana proizvodnja TV programa, bilježi se rast slušanosti Radio Rijeke te je realizirana primjena multimedijskoga funkcioniranja ukupnoga sustava (radio, TV, Internet). Prihodi od oglašavanja i dalje ostvaruju vodeće rezultate u radijskom dijelu HRT-a. Potkraj 2015. Centar je imao 75 zaposlenika (38 novinara u odsjeku MMS, 27 u tehnologiji te 10 u produkcijskim službama). Glavni su proizvodi svakidašnji 24-satni program Radio Rijeke, sadržaj za web portal Radio Rijeke, petnaestominutna TV emisija Županijska panorama (radnim danom na HRT4), polusatna tjedna emisija More na HRT1 (svake druge nedjelje, naizmjence s HRT centrom Split), svakidašnje servisiranje nacionalnih radijskih i TV kanala te interneta. Novinari povremeno sudjeluju u vođenju i uređivanju regionalnoga, podnevnoga te središnjega TV dnevnika i ostalih nacionalnih emisija (Dobro jutro, Hrvatska). – Početci Centra datiraju 1969, kad je pokrenut TV studio u okviru Radio Rijeke, u zgradi na Korzu u koju se postaja uselila 1951. Integracijom s RTZ-om i osnivanjem RTV centra Rijeka (direktor i odgovorni urednik B. Potkonjak) nastaje kvalitativni pomak u proizvodnji radijskoga i TV programa. U to vrijeme (listopad 1969) TVZ-a pokreće svakidašnje emitiranje četiriju informativnih emisija. U TV studiju radilo je pet osoba – novinar-urednik, filmski snimatelj, asistent, tonski snimatelj i vozač. Raspolagali su tonskom kamerom s magnetofonom, netonskom kamerom, rasvjetom za filmska snimanja i automobilom. Broj je ubrzo povećan na 15, Centar je osposobljen za proizvodnju vlastitoga informativnog programa i drugih TV emisija te priloga za emisije TVZ-a. Krajem 1978. reorganizacijom se iz RTV centra Rijeka izdvaja TV centar Rijeka, radiostanica nastavlja djelovati kao OOUR radne organizacije RZ-a. Urednici TV studija od prvih su dana bili Lj. Nikolić i N. Brzović, potom su B. Bimbašić (1986–92) i J. Kovačević (1992–2013). Ponovo sjedinjen HRT centar Rijeka (HTV studio, HR Radio Rijeka te Odašiljači i veze) funkcionira 1994–95 (upravitelj V. Rončević). Spajanjem na optički kabel omogućena je kvalitetna veza za prijenos video i tonskih signala sa Zagrebom, nova digitalna telefonska centrala omogućuje 100 izravnih brojeva, kupljeno je prvih 16 osobnih računala, obnovljena radijska i TV tehnologija. U 2002. u cijelosti je renovirana povijesna zgrada na Korzu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona