Leksikon radija i televizije

Natrag

HRT centar Osijek

organizacijski dio RJ HRT centri, PJ Produkcija HRT-a. Preustrojem HRT-a u srpnju 2013. HR Radio Osijek i HTV centar Osijek postaju produkcijski odjel HRT centar Osijek; rukovoditeljica je R. Ostović. U Produkcijskim službama te odsjecima Multimedijski servis (voditelj I. Rotim) i Produkcijsko osoblje (voditelj D. Vračević) 2013. bilo je 92 zaposlenika. Ukidanjem dopisništava Požega, Županja i Slavonski Brod, ali i odlascima u mirovinu početkom 2016. broj zaposlenih sveden je na 69. Od rujna 2014. u potpunosti je digitalizirana TV proizvodnja. Djelatnici proizvode vlastitu TV emisiju (Županijska panorama) te program za sve dnevne i tjedne informativne, magazinske i ostale emisije HRT-a na nacionalnoj razini. – TVZ je od 1964. u Osijeku imala stalnoga dopisnika (Ž. Plevnik). Početak rada dopisništva TVZ-a u Osijeku je 1. VII. 1969. na Radio Osijeku. Prvi je urednik dopisništva M. Radić, prva redakcija RTZ-a za grad Osijek i šire područje Slavonije i Baranje osnovana je u lipnju 1973 (urednik D. Uranjek). Prva vlastita emisija Kronika zajednice općina emitirana je 1975. Zajedničkim sredstvima RTZ-a, općine Osijek i susjednih općina iste je godine u Šamačkoj ulici počela gradnja TV centra Osijek. Useljen 1978, regionalni je centar pokrivao područje Slavonije i Baranje, a dopisništvo prerasta u TV studio. U Domovinskom ratu osječki je centar bio jedini koji je funkcionirao u potpuno ratnim uvjetima, na prvoj crti bojišta. U Osijeku je, izvještavajući iz naselja Brijest, ubijen snimatelj Ž. Kaić, teško je ranjen tonski snimatelj D. Krička. Veliki je prinos Centra i u praćenju procesa mirne reintegracije Podunavlja 1996. Do 1996. urednik HTV centra Osijek bio je D. Uranjek, do 2000. B. Senčar, do 2006. M. Sršić Kovač, do 2012. S. Križanec te do lipnja 2013. R. Ostović.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona