Leksikon radija i televizije

Natrag

Hribar, Branko

književnik, dramaturg i urednik (1930). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Novinarstvom se počeo baviti u Požeškom listu, od 1966. je na RZ-u. U Dramskom programu pokrenuo emisiju Panoptikum, kojom je pisce potaknuo na stvaranje izvornih radiokomedija. Objavljivao je i suvremene strane tekstove, adaptacije i dramatizacije humoreski. Autor je većega broja TV emisija, pisac knjiga za djecu i pjesnik (Moja lipanjska kotlina, Adam Vučjak, za koju je 1976. dobio nagradu Grigor Vitez, Kiša za Sanju).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona