Leksikon radija i televizije

Natrag

Horvat, Milan

dirigent (1919–2014). U Zagrebu je diplomirao i doktorirao pravo te studirao klavir na Muzičkoj akademiji, a dirigiranje učio privatno. Debitirao 1945. ravnajući zborom Radio stanice Zagreb, 1946–53. dirigirao Simfonijskim orkestrom RZ-a, 1953–58. šef dirigent Simfonijskog orkestra Irskog radija u Dublinu, 1956–70. šef dirigent Zagrebačke filharmonije i ujedno ravnatelj 1957–69, potom je njezin stalni gost dirigent 1981–85. te od 1985. počasni šef dirigent. Usporedo je 1958–65. bio dirigent Opere HNK-a u Zagrebu i 1964–76. glazbeni ravnatelj Dubrovačkih ljetnih igara, na kojima je nastupao od osnutka 1950, pridonoseći stvaranju repertoara. Od 1969. do 1975. bio šef dirigent novoosnovanoga Simfonijskog orkestra Austrijskog radija u Beču, 1975–76. Simfonijskog orkestra RTV-a Zagreb i od 1997. Gradačkog simfonijskog orkestra u Grazu. Bio je stalni gost dirigent mnogih simfonijskih orkestara u Njemačkoj, Italiji, Austriji, Danskoj i Švicarskoj, gdje je 1994–98. imenovan počasnim stalnim gostujućim dirigentom Komornog orkestra Lausanne, a od 1999. i počasni član Slovenske filharmonije. Jedan od najistaknutijih hrvatskih glazbenika 20. st. Nagrađivan je najvišim državnim nagradama i priznanjima. Bio je dopisni član HAZU-a.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona