Leksikon radija i televizije

Natrag

Hit depo

glazbena top lista, prikazivana na HTV-u 1992–2003. Zahvaljujući iznimno komunikativnim voditeljima D. Trbović i H. Bangouri, koji su se upravo kroz ovu emisiju profilirali kao TV zvijezde, za gotovo je cijelog vremena emitiranja bio najvažnija zabavno-glazbena emisija za mlađe gledateljstvo. Razdijeljen na inozemni i domaći dio, promovirao je kvalitetne trendove u pop-glazbi, a znatno je utjecao i na hrvatsku popularnu kulturu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona