Leksikon radija i televizije

Natrag

HDTV

(akr. od engl. High-Definition Television – televizija visoke kvalitete), TV signal koji omogućuje visoku kvalitetu slike i zvuka što se, u odnosu na televiziju standardne kvalitete (SD), postiže povećanjem broja analizirajućih linija po slici s 576 na 720 (1280 uzoraka/piksela po liniji) ili 1080 (1920 uzoraka po liniji), promjenom načina analiziranja slike, povećanjem omjera stranica slike na 16:9 te promjenom kolorimetrijskih značajka slike prema referentnim ITU-R preporukama i referentnim SMPTE normama. Promjenom načina analiziranja slike uvodi se tzv. progresivno analiziranje, koje se označuje slovom “p” ili slovom “i” za analiziranje s proredom (engl. interlaced), a vertikalna frekvencija koja predstavlja broj slika može biti 50i, 25p i 50p za europski sustav od 50 Hz. HDTV signal u početku se emitirao preko analogne tehnologije (Japan je ostao jedina zemlja s uspješnim javnim emitiranjem analognoga HDTV-a, sa sedam televizija koji dijele jedan kanal), a danas se emitira isključivo digitalno. Uvođenjem standarda DVB obitelji stvorili su se preduvjeti za zemaljsko emitiranje HDTV signala. HRT je 2007. eksperimentalno pokrenuo emitiranje HDTV programa u MPEG4 standardu kodiranja s odašiljača postavljenoga na HRT domu. Tijekom 2008. mreža se odašiljača proširila, HRT HD postao je dostupan i u drugim većim gradovima, a prenošene su i utakmice Europskoga nogometnog prvenstva. Istekom dozvole za eksperimentalno emitiranje u veljači 2011. HRT HD je ugašen. Nakon toga je prilikom Zimskih olimpijskih igara u Sočiju i Svjetskoga nogometnog prvenstva u Brazilu 2014. te Europskog nogometnog prvenstva u Parizu 2016. eksperimentalno emitiran HRT-HTV2 HD program.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona