Leksikon radija i televizije

Natrag

HDMI

(akr. od engl. High-Definition Multimedia Interface), sučelje za prijenos visokokvalitetnih digitalnih signala na male udaljenosti. Najčešće se primjenjuje za prijenos videa, tona i podataka iz izvora kao što su Blu-ray/DVD playeri, set-top box, računala ili drugi izvori do televizora, projektora i drugih vrsta ekrana. Povezivanje uređaja s pomoću HDMI sučelja obavlja se kratkim kabelom, kojemu je najčešća dužina nekoliko metara, a maksimalna oko petnaest. Proizvodnja uređaja s HDMI sučeljima započela je 2003. Od 2006. koristi se i za prijenos HDTV snimljenih sadržaja s kamera i digitalnih fotoaparata. HDMI izvor (uređaj s kojega se prenosi signal) određuje format digitalnog signala koji se prenosi, a dvosmjerna komunikacija osigurava razmjenu podataka, prijenos upravljačkih podataka za automatsku konfiguraciju i izbor optimalnog formata digitalnog signala za prijenos. Današnja HDMI sučelja omogućuju brzinu prijenos do 18 Gbit/s.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona