Leksikon radija i televizije

Natrag

Hadžić, Fadil

novinar, dramatičar, scenarist i redatelj (1922–2011). Diplomirao slikarstvo u Zagrebu (1973). Jedna od najsvestranijih ličnosti hrvatske kulture druge polovice 20. st., pokrenuo i uređivao više novina (Kerempuh, Vjesnik u srijedu, Telegram, Oko), Kerempuhovo vedro kazalište (od 1951. Komedija), 1964. Satiričko kazalište Jazavac (danas Kerempuh), a 1981. scenu Vidra. Autor šezdesetak kazališnih komedija; režirao 17 cjelovečernjih igranih filmova (Abeceda straha, 1961; Desant na Drvar, 1963; Službeni položaj, 1964, Velika zlatna arena; Druga strana medalje, 1965; Protest, 1967; Lov na jelene, 1972; Novinar, 1979, Zlatna arena za režiju; Zapamtite Vukovar, 2008). Za TVZ napisao i režirao prvu hrvatsku humorističnu TV seriju Sedma sila (1966), a za televiziju su adaptirane neke njegove drame. Dobitnik nagrade Grada Zagreba 1975, Vladimir Nazor za godišnje ostvarenje 1979. i za životno djelo 1984, Dubravko Dujšin za kazališnu umjetnost 1988. i dr. Kao slikar izlagao na tridesetak izložbi. Utemeljio je 1976. Dane satire, koji se od 2012. zovu Dani satire Fadila Hadžića.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona