Leksikon radija i televizije

Natrag

Gunjača, Mihovil

novinar i urednik (1937–2014). Jedan od pionira turističkog novinarstva na TVZ-u, autor niza tekstova i filmova o Hrvatskoj, njezinim prirodnim ljepotama, kulturi i baštini. Kao novinar i urednik turističkih i dokumentarnih emisija drugačijim i za to doba novim pogledom na ulogu hrvatskoga turizma znatno je pridonio njegovoj afirmaciji. Zapaženi su mu namjenski dokumentarni filmovi Zadarski eliksir (o maraskinu; 2008) te Park prirode Vransko jezero (2011). Nakon odlaska u mirovinu 1995. surađivao u Zadarskom listu i časopisu More.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona