Leksikon radija i televizije

Natrag

Gregurić, Miroslav

inženjer (1924–1990). Bliski suradnik T. Jelakovića u Zavodu za elektroakustiku na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Prvo radi na RZ-u, a poslije kao projektant u RIZ-u. Od 1972. sveučilišni profesor, jedan od vodećih stručnjaka u zemlji na području slušne akustike i audiometrije. Ostvario niz elektroničkih uređaja za medicinsku dijagnostiku i rehabilitaciju sluha. Posebno zaslužan za stručno definiranje tehničke baze RZ-a i zatim TVZ-a na području tonske tehnike. Autor više djela iz elektroakustike i radiokomunikacije (Osnove elektrotehnike, Radioprijamnici).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona