Leksikon radija i televizije

Natrag

gramofon

uređaj za pretvaranje mehaničkoga zapisa zvuka s (elektromotorom okretane) gramofonske ploče posredstvom tzv. zvučnice s iglom u tonski signal. Taj se signal preko pojačala i zvučnika reproducira kao zvuk, manje ili više vjeran izvornomu zvuku snimljenomu na gramofonsku ploču. Zbog vrlo velike postojanosti analognog audiozapisa na gramofonskoj vinilnoj ploči, kao i velike postojeće količine audiozapisa na njima, u posljednje je vrijeme, osobito u krugovima audiofila i kolekcionara, gramofon ponovo postao aktualan, pa je na tržištu prisutan i u konvencionalnoj izvedbi i u laserskoj, gdje se umjesto konvencionalnom zvučnicom s iglom brazde na ploči očitavaju beskontaktno, s pomoću laserske zrake.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona