Leksikon radija i televizije

Natrag

grafički dizajner

osoba odgovorna za vizualni identitet; na televiziji osmišljava grafičku opremu pojedine emisije (najavna špica, odjavna, potpisi, jinglovi itd.) ili cjelokupnoga kanala. Za potrebe pojedine emisije računalno izrađuje karte, tablice, dijagrame, ilustracije i druge crteže koji prate tekst i vizualno upotpunjuju informaciju u prilogu, a može izrađivati i cjelokupne sekvence koje se insertiraju u prilog.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona