Leksikon radija i televizije

Natrag

Grafička mapa HRT-a

zbirka umjetničkih radova, kojom je 2006. obilježena 80. godišnjica HR-a i 50. godišnjica HTV-a. Nastala je na prijedlog M. Bešlića. Sadržava radove deseterice renomiranih umjetnika (D. Jelavić, V. Jordan, D. Jurić, Z. Keser, N. Koydl, I. Kožarić, A. Kuduz, V. Kuliš, Đ. Seder i M. Trebotić), koje je HRT pritom otkupio, a danas su izloženi u prostorima zgrade. Povodom iste obljetnice u auli HRT-a postavljene su i skulpture prvih ravnatelja radija i televizije, I. Šterna i I. Šibla, radovi akademskoga kipara S. Jančića.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona