Leksikon radija i televizije

Natrag

Govorimo o zdravlju

prva specijalizirana periodična emisija TVZ-a o zdravstvu i medicini. Pokrenuta 1975. kao informativno-dokumentarna, od 1981. obrazovna emisija. Autori su na tragu ideja A. Štampara bilježili suzbijanje endemskih oboljenja uzrokovanih tlom i okolišem, lošim higijenskim uvjetima života i prehrane te brojne druge probleme javnoga zdravstva, promovirajući i domete suvremene medicine. Urednica je bila M. Ganza, redatelji P. Radanović, M. Bilanović i E. Mudronja. Pod istim nazivom emitira se do 2006. kao studijska, savjetodavna emisija.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona