Leksikon radija i televizije

Natrag

Golubović, Tomislav

novinar i urednik (1930–1986). Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Bio glavni i odgovorni urednik ilustriranog tjednika Globus 1958–59, prvi glavni i odgovorni urednik Večernjeg lista do 1961, stalni dopisnik Vjesnika iz SR Njemačke do 1963, a potom direktor TVZ-a do 1971. Za njegova se mandata ponovo počeo emitirati vlastiti dnevnik i afirmirati nacionalni karakter TVZ-a. Za Hrvatskoga proljeća podržavao je demokratizacijske i nacionalne procese, a nakon njegova je sloma, pod optužbom da je omogućio prodor nacionalizma u TV programe, degradiran na funkciju voditelja Službe za međunarodne odnose i razmjenu programa TVZ-a.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona