Leksikon radija i televizije

Natrag

Gobac, Josip

novinar i urednik (1932). Diplomirao na Filozofskom fakultetu. Novinarstvom se bavi od 1948. kao suradnik u omladinskim listovima. Urednik Moslavačkog lista 1954–56. Na TVZ-u urednik Školske televizije od 1963, a 1978–86. direktor TVZ-a. Bio je član grupe Eurovizije za obrazovni program. Od 1986. do umirovljenja 1992. novinar u Dokumentarnom programu. Nastavio je suradnju s obrazovnim i dokumentarnim temama u programima HRT-a te surađivao sa Zagreb filmom i Filmotekom 16. Autor nekoliko obrazovnih filmova za osnovne škole te nekoliko filmova o zaštiti prirode i o nacionalnim parkovima Žumberak, Velebit, Lonjsko polje i dr.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona