Leksikon radija i televizije

Natrag

Gle, kako dan lijepo počinje

radiodrama Zvonimira Bajsića, praizvedena na RZ-u 2. VII. 1974. Karakteristično za autora, dramu obilježava modernistički pristup. Dvoje osamljenih ljudi srednjih godina vode dijalog o svakidašnjim egzistencijalnim banalnostima. Bliskost s teatrom apsurda uočava se u načelnoj iscrpljenosti i potrošenosti jezika, odnosno dijaloga, na čemu se i temelje njezini komični efekti. Režija Z. Bajsić, uloge B. Kraljeva i J. Marotti. Osim za kazalište prerađena je i kao TV drama (prikazana na TVZ-u 1982, redatelj L. Vindakijević, uloge Z. Heršak i F. Šovagović).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona