Leksikon radija i televizije

Natrag

Glazbeni program HR-a

odjel HR-a koji čine redakcije ozbiljne, zabavne i narodne glazbe. Glazbeni urednici i njihovi vanjski suradnici pripremaju emisije za tri nacionalne mreže (I, II. i III. program HR-a) te za Radio Sljeme. Zabavna se glazba ponajviše emitira na I. i II. programu te na Radio Sljemenu, a na III. dominira klasična glazba. Zastupljenost glazbenoga i glazbeno-govornoga dijela programa koji priprema Glazbeni program u odnosu prema drugim (govornim) emisijama iznosi od približno 60% (na I. programu) do 80% (na III. programu). Njegove su najvažnije, međusobno povezane djelatnosti proizvodnja i međunarodna suradnja, što HR kao nacionalnu javnu ustanovu razlikuje od ostalih radija. Redakcije Glazbenoga programa od Glazbene proizvodnje HRT-a naručuju snimanja, uglavnom hrvatskih glazbenih djela, a studijski i uživo snimaju se koncerti solista, komornih sastava i orkestara koji djeluju ili gostuju u Hrvatskoj. Tako je HR prikupio jedinstvenu fonoteku, u kojoj su na različitim medijima pohranjena raznovrsna glazbena djela. Ondašnja Radio stanica Zagreb 1928, dvije godine nakon osnutka, primljena je za redovitoga člana Međunarodne unije za radiofoniju (IUR). Danas HR uvelike surađuje s EBU-om, najviše upravo u glazbenom dijelu programa, posebice u ozbiljnoj glazbi. Zahvaljujući međunarodnoj razmjeni s EBU-om, redakcija ozbiljne glazbe na III. programu u tjednoj emisiji Europeum-Euroradio (urednica G. Krpan, zatim Tatjana Čunko) izravno prenosi izabrane koncerte iz europskih, američkih i australskih glazbenih središta, svake subote navečer operne predstave iz europskih kazališta ili iz newyorške Metropolitan Opere u emisiji Opera na Trećem (urednica Z. Matić) te jednom mjesečno jazz koncert iz Euroradio jazz sezone. Svaku noć III. program izravno prenosi Euroclassic Notturno, noćni program koji se posredstvom satelita emitira iz londonskoga BBC-ja. Snimke odabranih koncerata održanih u Hrvatskoj i studijske snimke hrvatske glazbe Glazbeni program HR-a šalje pak u međunarodnu razmjenu. Od 1982. do 2004. emitirala se na talijanskom i slovenskom jeziku u programu RAI Radio Trsta jednosatna emisija Glazbena kronika iz Hrvatske (B. Magdić, V. Požgaj i D. Schopf), s pregledom glazbenih zbivanja i diskografskih novosti. Od 1975. emitira se tjedna emisija, isprva na I., zatim na III. programu HR-a, U svijetu opere (M. Barbieri, od 1992. D. Schopf), koja sadržava razgovore, kritičke prikaze, reportaže i komentare opernih izvedbi u hrvatskim i inozemnim opernim kazalištima i festivalima. Kao svojevrsni pandan Schopf 2000. pokreće mjesečnu emisiju U svijetu baleta, prvu emisiju takve vrste na HR-u; također je uređivao je emisiju Mattinata 1993–2001. Već 1958. počinje se emitirati jednosatna emisija Jazz klub, najstarija radijska emisija o jazz glazbi u Europi (urednik M. Mazur vodio ju je punih 45 godina); sadržavala je esej i tematski izbor glazbe. Sedamdesetih i osamdesetih godina na HR-u je emitirano niz emisija posvećenih jazz glazbi, kao što su Jazz avangarda, koja je pratila najnovija postignuća u jazzu, Jazz stereo, u kojoj su emitirane isključivo snimke ostvarene u stereotehnici. Emisija Jazz do ponoći bez popratnoga je teksta puštala jazz glazbu od 23 sata do ponoći, Jazz spot (M. Mazur) najavljivala je domaća i svjetska zbivanja na području jazz glazbe, praćena odgovarajućim snimkama. Od 2008. emitira se Jazz ciklus EBU-a, izravan radijski prijenos jazz koncerata članica EBU-a, pretežno u izvedbi radijskih orkestara koji predstavlja jazz umjetnike članica. Urednici, voditelji i komentatori D. Majnarić i M. Margitić. – Zabavna glazba također je prisutna u programima HR-a od početka emitiranja 1926. S obzirom da je iste godine počela djelovati i prva tvornica gramofonskih ploča u nas, Edison Bell Penkala, u radijskim je programima bila zastupljena glazba s ploča te uživo emitirani koncerti Salonskog i Zabavnog orkestra, koji su pratili nastupe pjevača i instrumentalista. Brojni pjevači i instrumentalni solisti s područja zabavne glazbe počeli su karijere upravo na radiju. HR je bio inicijator i organizator više zabavnoglazbenih priredaba uključujući i prve zabavnoglazbene festivale. Značajnije emisije redakcije zabavne glazbe od kraja 1990-ih jesu Radiofonija (R. Urlić), Do zvijezda zajedno (P. Coner), Jazz spot (M. Mazur), Uz Big Band HRT-a (M. Margitić), Dijamantna igla, Pluskvamperfekt i Vrijeme vinila (B. Muvrin 1998–2000, D. Knežević do 2008. te N. Marjanović Zulim do 2015), Koncert poslije osam (D. Medaković), Doživjeti glazbu (B. Golubović) te prijenosi zabavnoglazbenih koncerata, festivala i drugih manifestacija. Redakcija narodne glazbe osnovana je 1943. Programsko djelovanje redakcije odvijalo se kroz emisije narodne glazbe s Tamburaškim zborom i Malim pjevačkim zborom RZ-a, brojnim vokalnim ansamblima i solistima. Poslije je za potrebe emisija i glazbene proizvodnje osnovana i Narodna družina. Redakcija proizvodi, prikuplja, obrađuje, dokumentira i predstavlja hrvatsku narodnu glazbu i baštinu, narodnu glazbu i baštinu Hrvata izvan domovine, autorsko glazbeno stvaralaštvo koncertne glazbe za Tamburaški orkestar, zborove i druge orkestre, autorsko stvaralaštvo popularnih pjesama (nova tamburaška pjesma, nova klapska pjesma, pjesme s festivala narodne glazbe), amatersko glazbeno stvaralaštvo (zborovi, tamburaški, harmonikaški, mandolinski, puhački i drugi orkestri), domoljubnu i duhovnu – pučku crkvenu glazbu, narodnu glazbu i baštinu nacionalnih manjina u Hrvatskoj, narodnu glazbu Europe i svijeta (tradicijska i etnoglazba, odnosno world music). Redakcija narodne glazbe priprema i emitira uglavnom na I. programu, potom na III. programu te povremeno – kroz izravne prijenose – na II. programu i Radio Sljemenu. Izdvajaju se dokumentarni ciklus Iz hrvatske narodne baštine te Tamburaško sijelo (Ž. Kovačić, V. Felker) 1990–96, prva emisija koja je uživo pratila događanja povezana s tradicijskom i tamburaškom glazbom. Emisiju nasljeđuje dupleks i tripleks emisije A sada mi (Ž. Kovačić) te emisije Tamburaška glazba i stvaralaštvo, Vrijeme za narodnu glazbu, Amaterska glazba i stvaralaštvo, Tradicijska glazba. Redakcija ostvaruje i terensku produkciju izvornih narodnih pjesama i plesova te od izvornih svjedoka bilježi dokumentarnu građu narodnih običaja. Niz godina redakcija surađuje s ansamblom narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado. Od početka 1990-ih intenzivno preko EBU-a promiče u Europi i svijetu hrvatsku narodnu glazbenu baštinu te šalje predstavnike na godišnji Euroradijski međunarodni festival suvremene (etno) narodne glazbe. HRT, odnosno HR je 2004. prvi put bio domaćin i glavni organizator EBU International Folk Festivala (u Puli).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona