Leksikon radija i televizije

Natrag

glavna režija HR-a

središnje mjesto u tehnološkom lancu proizvodnje i odvijanja radijskoga programa, odakle se programi prosljeđuju prema platformama za zemaljsko i satelitsko emitiranje te internetsku distribuciju (streaming). Ona je čvorište cjelokupne infrastrukture radijskih signala, interne distribucije tonskih i komunikacijskih signala, prespojno mjesto između programskih režija i dolaznih tonskih linija izvan radija te kontrola kvalitete radijskih programskih kanala koji se emitiraju preko zemaljskih odašiljača. Preseljenjem RZ-a 1951. u Jurišićevu 4 i poslije u Šubićevu 20 stvorili su se uvjeti za instalaciju prve glavne režije, tada pod nazivom Centrala vodova. U početku je bila namijenjena samo za prespajanje tonskih linija izvan radija, a s povećanjem broja radijskih studija i režija započelo je interno prespajanje. Osim tonskih linija prespajali su se i telefonski pozivi slušatelja, a dogovori za prespajanja četverožičnih tonskih veza obavljali su se većinom s pomoću induktora. Glavnina prespajanja tonskih veza izvršavala se ručno. Potrebna oprema (odjelna pojačala, mikrofonska pojačala itd.) izrađivala se u NF laboratoriju (održavanje radijske opreme). Do 1989. glavna režija bila je dio odvijanja programa RZ-a, pa su joj nadređeni bili šefovi programa J. Meštrović i D. Delić. S instalacijom automatiziranoga prespojnog sustava TPS100 (300 ulaza × 300 izlaza), izrađenoga u NF laboratoriju i ugrađenoga među prvima u Europi, postaje dio radijske tehnike, na čelu koje je od 1990. do danas D. Terek. Centrala vodova već je tada, osim prespajanja tonskih linija, nadzirala emitiranje radijskoga programa, upravljala RDS funkcijama, kontrolirala zapis emitiranoga programa i dr. U procesu preseljenja HR-a u Dom HRT-a ugrađen je 1994. novi tonski prespojni sustav STUDER DIGITEC (350×350), a 1995. omogućeno je preseljenje svih programa HR-a bez prekida u emitiranju. U taj su projekt, uz D. Tereka, uključeni i drugi inženjeri HR-a: A. Krleža, A. Buntak, M. Malnar, D. Kolarević i M. Topolnik. U travnju 2007. postavljena je i u pogon puštena prva radijska samostalna satelitska stanica (CRO-ZAG-017) za EBU razmjenu. Razvojem IP mrežne tehnologije uvode se novi načini distribucije i kontribucije, a 2009. pušten je u rad novi prespojni sustav (2000×2000) s digitalnim preusmjeravanjem. Projekt je vodio V. Begović sa suradnicima (D. Terek, L. Plavec, S. Stamać i B. Kic).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona