Leksikon radija i televizije

Natrag

Gesta za Tina

TV emisija posvećena T. Ujeviću, emitirana na TVZ-u 1988. Plesna predstava u 11 slika autora i koreografa M. Šparembleka, koji je vješto iskoristio mogućnosti TV medija da plesnim pokretom dočara Ujevićev pjesnički svijet.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona