Leksikon radija i televizije

Natrag

Gamulin, Lada

kostimografkinja (1953). Diplomirala na Fakultetu primenjenih umjetnosti u Beogradu. Od 1979. do umirovljenja 2009. radila na TVZ-u/HRT-u kao kostimografkinja brojnih dječjih, zabavnih i obrazovnih emisija, TV drama i serija. Kostimografski je osmišljavala i igrane filmove: Treći ključ, San o ruži, Čovjek koji je volio sprovode, Orao, Treća žena (Z. Tadić), Blagajnica hoće ići na more (D. Matanić), Ajmo žuti (D. Žarković), Ne dao Bog većeg zla (S. Tribuson), Aloha (L. Zafranović), Diploma za smrt (Ž. Tomić), Zamrznuti kadar (B. Ištvančić) i TV seriju Smogovci (M. Puhlovski). Iz njezina bogatog opusa posebno se ističu kostimografska rješenja za zabavno-glazbene emisije (Dora, Sedma noć i dr.). Dobitnica je godišnje nagrade HRT-a 1995. i Zlatne arene 1997 (za kostimografiju filma Treća žena).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona